Novinky

Prázdninové soustředění!

Vážení rodiče,

jako každý rok plánujeme prázdninové sportovní plavecké soustředění pro děti.

Náplní týdenního soustředění bude plavecký výcvik, sportovní aktivity na stadionu nebo v přírodě, případně v tělocvičně, soutěže a hry, výlety, návštěvu aquaparku v Uherském Hradišti, otrokovického Lanáčku, táborák v okolí Zlína. V ceně pobytu je stravování 5x denně včetně pitného režimu, vstupy i doprava. Doporučený věk dětí je 6 – 11 let. O děti se budou starat instruktoři Plaveckého klubu Zlín.

Letní plavecké soustředění - přípravky Plaveckého klubu Zlín

1. turnus         10. - 14. 7. 2017         Blanka Kalendová                             

2. turnus         17. - 21. 7. 2017         Dita Knedlová

3. turnus         31. 7. – 4. 8. 2017      Alena Martinková     

Informace :     Dita Knedlová   731 621 637

Cena soustředění:

2400 pro děti, které nejsou členy Plaveckého klubu Zlín

2200 pro členy Plaveckého klubu Zlín.

Pokud se soustředění budou účastnit sourozenci, pak druhý sourozenec bude mít částku sníženou

 (nečlenové 2000Kč, členové PK Zlín 1800 )

Závazné přihlášky přijímáme do naplnění kapacity jednotlivých turnusů.

Pokud se rozhodnete své dítě přihlásit, žádáme vás o zaplacení příslušné částky do 16. 6. 2017  na účet Plaveckého klubu Zlín:

Číslo účtu:                  4080002329/6800

Variabilní symbol:      RRMMDD/xxxx  ( rodné číslo dítěte)

Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte jméno dítěte, prosíme neuvádět žádné další vysvětlení!

PDF a DOCX přihláška při kliknutí nahoře na nadpis!

 

Předvelikonoční nadílka v Kopřivnici

V sobotu 8. 4. 2017 se zúčastnilo 23 plavců Plaveckého klubu Zlín závodu Velká cena Kopřivnice.
Podle nasbíraných medailí to připomínalo Velikonoční nadílku. Vždyť zlínští závodníci dokázali v kopřivnickém bazénu získat 21 zlatých, 13 stříbrných a 9 bronzových cenných kovů.

Více >ZDE<

 

Polský Těšín – úspěchy našich nejmladších plavců

V sobotu 1. 4. 2017 se výprava 48 plavců PK Zlín zúčastnila mezinárodních závodů v Polském Těšíně. Pro mnoho žáků ze 4. a 5. sportovní třídy to byla vůbec první účast na mezinárodních závodech a byla to reprezentace velmi úspěšná.

Více >ZDE<

Krokodýlový apríl v Brně

Na mezinárodních plaveckých závodech O cenu brněnského draka v aprílovém termínu  úspěšně startovali závodníci Plaveckého klubu Zlín v kategorii  dorostu.

Více >ZDE<

Pozvánka na valnou hromadu PK Zlín

Pozvánka
na Valnou hromadu Plaveckého klubu Zlín z. s.
27. 4. 2017

 

Místo : Club Restaurant MSI, nám. T.G. Masaryka 1281 (býv.3.dívčí internát), Zlín

Prezentace : 17:45 -18:15  hod.
                       
Jednání : 18:15 – 20:30 hod.

Program VH :

1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled na další období
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
6. Diskuze o výši členských příspěvků
7. Doplňovací volby do dozorčí rady
8. Zpráva mandátové a volební komise
9. Diskuse
10. Závěr

Upozornění :
VH se mohou zúčastnit pouze členové klubu (stav k 31. 12. 2016) nebo jejich zákonní zástupci (u dětí ml.18 let)
Hlasovací právo mají pouze členové starší 18ti let (v souladu se Stanovami)
Žádáme všechny členy, aby se při prezentaci prokázali platným občanským průkazem, pokud nejsou členům volební komise veřejně známi.
Návrhy s náměty k projednání můžete zasílat na e-mailovou adresu: pkzlin@seznam.cz  do 24. 4. 2017

Ivo Benda
předseda Plaveckého klubu Zlín z. s.

Zápis do Sportovních tříd

Tradice, Současnost, Budoucnost

Plave vaše dítě rádo? Přihlaste ho do sportovní třídy zaměřené na plavání!

Zápis do sportovní třídy plavání ve školním roce 2017/18 se koná v pondělí 3. 4. 2017 a v úterý 4. 4. 2017 na balkoně 25 m bazénu vždy v 17 hodin.

Kontakt:
Knedlová Dita, vedoucí trenérka plavecké přípravky Plaveckého klubu Zlín, tel. 731 621 637

Martinková Alena, vedoucí trenérka sportovních tříd Plaveckého klubu Zlín, tel. 731 133 036

Šest důvodů, proč zapsat děti do sportovní plavecké třídy:

 1. Pravidelné celoroční komplexní sportování
  Denní plavecký trénink v návaznosti na školní rozvrh
  Další sportovní aktivity
 2. Zdravotní hledisko
  Vodní prostředí rozvíjí pohybový aparát celého těla
  Zvyšuje se fyzická kondice dětí
  Roste psychická odolnost (sport přináší výhry i prohry)
 3. Vytvoří se sportovní kolektiv, přátelské vztahy
  Klubová soustředění (zimní – lyžařské, letní – vodácké, cykloturistické) Společné cesty na závody (domácí, zahraniční)
 4. Denní režim
  Dítě se naučí samostatnosti, disciplíně, smyslu pro fair play
 5. Tradice plavání ve Zlíně
  O Vaše děti se starají zkušení trenéři, včetně bývalých aktivních plavců
  Klub vytváří co nejlepší podmínky pro komplexní rozvoj dětí
 6. Všestranný sportovní trénink
  může být základem pro pokračování i v jiných sportovních odvětví, například triatlon, aquatlon, moderní pětiboj

 

www.zlinswim.cz                                                           pripravka@zlinswim.cz

Zlínské plavání je pojmem

Už od nepaměti plavali lidé v mnoha odvětvích svého počínání, mnozí i dnes stále v něčem plavou a někteří se dokonce amatérsky topí. To ale rozhodně nelze říci o zlínském závodním plavání, které od roku 1939 patří již celých 72 let zjevně k nejúspěšnějším sportům ve Zlíně.

Aktuálně

Ročenka 2015

15.4.2015

ZDE stahujte ročenku 2015

Změna kontaktního e-mailu na ST

27.7.2014

Změnili jsme kontaktní e-mail na Sportovní třídy. Vaše e-maily odchází přímo vedoucí ST.
sportovni.tridy@zlinswim.cz

Newsletter

26.9.2012

Chcete být informování o aktuálním dění v klubu?
Klikněte vpravo dole na Newsletter a zaregistrujte svůj e-mail.

Kdykoliv se objeví něco nového na našem webu, přijde vám do e-mailu upozornění.

Fotogalerie

20.7.2012

Pravidelně sledujte náš Facebookový profil a také fotogalerii na Rajče.net

Elektronická přihláška

1.6.2012

Zprovoznili jsme elektronickou přihlášku do přípravky a klubového plavání >ZDE<
Přihlásit dítě do přípravky můžete po celou sezónu.

Newsletter

Facebook

Plavecký klub Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Hlavní stránka | Mapa webu